Aplikacija uporabljajo operaterji oz. vzdrževalci in je namenjena sistematičnemu pregledu prostorov, opreme, itd. Aplikacija podpira branje NFC značk, ki so nameščene pri vhodu v prostor ali pa na opremi. Ko se telefon ali tablica približa NFC znački, se avtomatsko odpre aplikacija ter opis naprave/prostora z navodili za vzdrževalca. Vzdrževalec pregleda opremo ter potrdi status naprave, ki je lahko brez napake ali pa prijavi napako.

Napaka je lahko zabeležena kot:

  • Besedilo – opis napake
  • Slika – odpre se fotoaparat in uporabnik slika določeno napako na objektu/napravi
  • Video posnetek napake
  • Zvočni posnetek napake (brez videa)

Seveda se lahko prijavi več napak na določenem objektu/napravi, neodvisno od tipa.

Za vsako prijavljeno napako se izbere nadzornika, ki naj bi omenjeno težavo dobil v pregled in bil zadolžen za odpravo le-te.

Poročilo se potem pošlje v nadzorni center in je viden vsem upravljalcem. Prav tako nadzorniki dobijo e-mail, v katerem so opisane napake, ki so bile prijavljene v njihov nadzor.