Sistem, prvotno zasnovan za uporabo na gasilskih veselicah, lahko pa se ga uporabi tudi drugod. Namen je hitrejša dostava hrane in pijače stranki, pregled nad izdajanjem hrane in pijače ter vodenje statistike. Natakarji preko mobilnega telefona izvedejo naročilo, v kuhinji oz. šanku se naročilo takoj izpiše na zaslonu in stranko se naročilo dostavi – natakar se ne vrača do kuhinje / šanka.

Vsak uporabnik se vpiše v sistem s svojim uporabniškim imenom ter geslom
Zaslon naročanja hrane
Zaslon naročanja pijače
Zaslon oddanega naročila preko mobilnega telefona
Pogled pri izdaji hrane – kuhinja
Statistika po vseh postavkah in (v tem primeru) primerjava dveh tipov postavk
Statistika po natakarjih