Aplikacija omogoča prikaz in zajem podatkov jakosti brezžičnega signala na terenu. Aplikacija zajema GPS podatke in podatke o jakosti brezžičnega signala, jih obdela in prikaže na zemljevidu (preko programa Google Earth). Aplikacija omogoča:

  • Kreiranje in upravljanje s projekti
  • Urejanje nastavitev (glej sliko spodaj)
  • Pregled trenutnega zajema podatkov (glej sliko spodaj)
  • Izdelavo KML datoteke (Google Earth), preko katere se zajeti podatki prikažejo na zemljevidu (glej sliko spodaj)
  • Generiranje CSV datoteke, ki jo lahko uporabljamo za nadaljnjo analizo zajetih podatkov
  • Uporabljena oprema: GPS Garmin (USB), WiFi analizator (SPECTRAN), Prenosni računalnik HP